Ang pagdating at paglaganap ng islam dating of volcanic rocks nsw


22-Oct-2019 13:52

Ang Islam (Arabiko: الإسلام; al-islām), "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)", ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo.

Ito ay isang Abrahamikong relihiyon kasama ng Kristiyanismo at Hudaismo kaya't malapit na kamag-anak ng mga pananampalatayang ito.

Ang ibang mga tribong Arabiko ay nagnais na bumalik sa pamumunong lokal at humiwalay mula sa pangongontrol ng mga Muslim sa Medina.

Ang mga pinuno ng mga tribong Medina ay nagpulong sa isang bulwagan upang talakayin ang kanilang susuportahan bilang bagong pinuno.

For one, it would allow historians to pinpoint exactly when the Prophet was appointed by Allah. but later Iran absorbed Islam and highly supported and developed it.

The timeline also shows the spread of Islam across Asia, Africa, and Europe. The capital of Islam is in Makkah where the Kaaba is located, the most sacred site in Islam. Islam is Iran is Shia Islam and in Saudi Arabia is mostly Sunni Islam.

Sa pagiging hindi masaya sa kanyang buhay, siya ay tumungo sa isang kweba sa mga paligid na kabundukan upang magnilay nilay.Inulat na sinabi ni Ali na may apatnapung kataong lalaban sa kanila.Ayon sa mga Shia, ang pangyayaring ito ang nagsanhi ng pagkalaglag ng anak sa sinapupunan ni Fatimah at kanyang kalaunang kamatayan.Nang ipaalam kay Abu Bakr ang pagpupulong, siya at ang ilan ay sumugod sa pagpupulong na ito upang pigilan ang mga taga Medina na gumawa ng isang hilaw na desisyon.

Ang mga salaysay ng pagpupulong na ito ay iba iba bagaman ang lahat ay umaayon na inihayag sa pagpupulong ni Umar si Abu Bakr bilang ang bagong pinuno at nanumpa ng kanyang katapatan kay Abu Bakr na gumagawa kay Abu Bakr na unang kalipang Muslim.i would just like to say that the name Christianity was not given to the religon during Jesus' time but much later. Islam invented the numbers from 0 to infinity you see today. Islam provides love and beauty for men and women in life Islam provides a goal in life.But on a BDSM dating site that is exactly what you do!… continue reading »


Read more

I am so glad I did, I signed up as a member and I found the love of my life!… continue reading »


Read more